LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Friday, 29 July 2016

Οι αλλαγές του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με βάση την νέα ΚΥΑΔημοσιεύθηκε η τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Τα εδάφια δεκαοκτώ έως είκοσι δύο της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή – Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:

«Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (31.12.2015).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους λήγει στις 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισμού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για την καταβολή δανείων από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον» και την επιδότηση επιτοκίου, όπου:

α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 15.12.2016

β) η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για την περίοδο μετά την 30/11/2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015.

Για τις αιτήσεις που υπάγονται στο Πρόγραμμα μετά την 1.1.2016, καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά σε εθνικούς πόρους, ορίζεται η 30.06.2017.».

Β. Η παράγραφος 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 408,2 εκ. €.

Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 408,2 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 307,2 εκ. € αντίστοιχα.

Ο ενδεικτικός επιμερισμός του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙII. Για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», καθώς και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος για τον Δικαιούχο και τη διαχείριση φακέλου δανείου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος, όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, λήγει στις 31.12.2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» συμπεριλαμβάνονται τα κόστη του Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και του συμβούλου έργου.

Οι τόκοι που δημιουργούνται από τα κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στις αντίστοιχες Περιφέρειες, που καλύπτει κάθε άξονας προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά των τόκων που έχουν δημιουργηθεί έως 31/01/2016 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στο Παράρτημα XIV.

Ποσό έως 40 εκ. € από τις επιστροφές των δανείων που χορηγούνται επενδύονται μέσω του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και η τελική κατανομή παρουσιάζεται στο Παράρτημα XV.».

Γ. Το σημείο «α.» στο δεύτερο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 με τίτλο «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα- Δανειακή Σύμβαση» αντικαθίσταται ως εξής:

«α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή προ Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:

 i) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτηρίου, η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/τ.μ. θερμαινόμενης επιφανείας του κτηρίου, με ελάχιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 200 € ,

 ii) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτηρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα), η αμοιβή καθορίζεται σε 2 €/τ.μ. θερμαινόμενης επιφανείας του κτηρίου, με ελάχιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 150 €,

iii) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/ τ.μ. θερμαινόμενης επιφανείας του κτηρίου, με ελάχιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 200 €.»

Δ. Το σημείο 3 στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 με τίτλο «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα- Δανειακή Σύμβαση», που αναφέρεται στους όρους της δανειακής σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου».

Ε. Το τελευταίο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 με τίτλο «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα- Δανειακή Σύμβαση» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου των δανείων για την περίοδο μετά την 01/12/2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Καταληκτική ημερομηνία για την ανωτέρω μεταφορά του ποσού ορίζεται η 31.12.2016.».

ΣΤ. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6.2 «Κατάταξη – Υπαγωγή έργων Ωφελουμένων» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την περίοδο μετά την 01.01.2016, ο Δικαιούχος υποβάλλει στην επενδυτική επιτροπή και πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων, που ο επιλέξιμος προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το 20% του Προϋπολογισμού των προς υπαγωγή αιτήσεων, η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων.».

Ζ. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6.2 «Κατάταξη – Υπαγωγή έργων Ωφελουμένων» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την περίοδο μετά την 01.01.2016, ο Δικαιούχος ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού δύναται να υπαγάγει αιτήσεις από τον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής χωρίς έγκριση νέου πίνακα Ωφελουμένων από την επενδυτική επιτροπή.».

Η. Πριν το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» προστίθεται υπέρτιτλος των εδαφίων ένα έως επτά, ως εξής:

«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν έως 31.12.2015».

Θ. Μετά το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» προστίθενται υπέρτιτλος και νέα εδάφια ως εξής:

«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016

Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 30/11/2016, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάστασή του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τη δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο ύψος του δανείου. Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου γίνεται εντός 2 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων και το αργότερο έως 15.12.2016. Η εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων γνωστοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 30/11/2016.».

Ι. Μετά τα εδάφια που προστέθηκαν με την ανωτέρω παράγραφο Θ, προστίθεται στα υπόλοιπα εδάφια της παραγράφου 7.1 υπέρτιτλος ως εξής:

«Για το σύνολο των αιτήσεων ισχύουν τα κάτωθι:»

ΙΑ. Στην παράγραφο 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» όπου αναφέρεται « Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)» αντικαθίσταται με «Κ.Β.Σ./ Κ.Φ.Α.Σ.»

ΙΒ. Η παράγραφος 7.4 «Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών (συμβατικός χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή, κατά περίπτωση.

Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες.

Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016, δεν επιτρέπεται καμία παράταση του ανωτέρω διαστήματος των τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.»

 

0 comments:

Post a Comment