LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Wednesday, 14 December 2016

Συστήµατα πυρανίχνευσης σε ξενοδοχεία: η χρησιµότητα και η αναγκαιότητά τους


Τα συστήµατα πυρανίχνευσης θεωρούνται από µερικούς, κυρίως τελικούς χρήστες ή επιχειρηµατίες και λιγότερο από επαγγελµατίες, ως µη απαραίτητα και «είδος πολυτελείας» για οποιονδήποτε χώρο επιθυµούν να καλύψουν όσο αφορά την ασφάλειά του.

Τίποτα δεν µπορεί να είναι πιο λάθος από αυτή την αντίληψη. Γιατί, αυτά ακριβώς τα συστήµατα, είναι εκείνα που προστατεύουν πρώτα και πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη ζωή. Κατά δεύτερο λόγο προστατεύουν την περιουσία (κτίρια, υποδοµές, εξοπλισµός) η οποία αναντίρρητα όµως αποτελεί και το ελάσσονος βαρύτητας «αντικείµενο» υπό προστασία.
Ιδιαίτερα σε χώρους όπου συναθροίζεται πλήθος ανθρώπων όπως τα ξενοδοχεία, οπότε και το ρίσκο είναι αυξηµένο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τα συστήµατα πυρανίχνευσης θα πρέπει να αποτελούν τον κυριότερο λίθο οικοδόµησης ενός πραγµατικού συστήµατος ασφαλείας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σχεδόν όλα τα ανεπτυγµένα (και µη) κράτη στον κόσµο, έχουν θεσπίσει αυστηρά πρότυπα και ελέγχους που αφορούν αυτά τα συστήµατα. Πραγµατικά δε νοείται σήµερα σύστηµα πυρανίχνευσης να µην είναι πιστοποιηµένο από εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο φορέα.
Εκτός από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ένα σύγχρονο σύστηµα πυρανίχνευσης θα πρέπει να προσφέρει στον µελετητή, εγκαταστάτη, χρήστη ότι απαιτείται για µια ολοκληρωµένη και σωστή διαδικασία ανίχνευσης των αιτιών πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρει και µηχανισµούς γρήγορης και σωστής ειδοποίησης όλων των ευρισκόµενων στον χώρο ανθρώπων ώστε να αποµακρυνθούν έγκαιρα και µε ασφάλεια στους προ-επιλεγµένους εκτός κινδύνου χώρου (σηµεία συνάθροισης).

Μια ξενοδοχειακή µονάδα συνήθως περιλαµβάνει διαφορετικής φύσης και χρήσης χώρους που ο καθένας έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις σε επίπεδο πυρανίχνευσης:
I) Κοινόχρηστους χώρους συνάντησης όπως lobby, µπαρ, εστιατόρια (άµεση ειδοποίηση όλο το 24ωρο).
II) Ειδικούς χώρους συγκεκριµένης χρήσης όπως µαγειρεία, πλυντήρια, λεβητοστάσια, µηχανοστάσια, computer room (εφαρµογές κατάσβεσης και ειδικής ανίχνευσης).
III) Κοινόχρηστους χώρους µε συχνή και 24ωρη λειτουργία όπως κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες, διάδροµοι (σήµανση για οδούς διαφυγής).
IV) Αποµονωµένους χώρους όπως τα δωµάτια των επισκεπτών (η µικρότερη δυνατή όχληση προς αποφυγή άσκοπων ενεργειών).
Ένα σύστηµα πυρανίχνευσης θα πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των χώρων είτε απευθείας είτε µε τη χρησιµοποίηση ειδικών module για κάθε χώρο.
Τα κέντρα πυρανίχνευσης της Paradox Hellas καλύπτουν όλα τα παραπάνω τόσο σε τεχνολογία συµβατικών όσο και σε τεχνολογία αναλογικών διευθυνσιοδοτηµένων συστηµάτων.
Λύσεις πυρανίχνευσης και κατάσβεσης πλήρως πιστοποιηµένες µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ54, ΕΝ12094) που ξεκινούν από 4 συµβατικές ζώνες και φτάνουν µέχρι 127 διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές + 2 συµβατικές ζώνες σε 1 βρόγχο.

Τα προηγµένα συµβατικά κέντρα της σειράς Fighter, µε τη µοναδική φιλοσοφία BUS που εισάγουν στον κόσµο της πυρανίχνευσης, βοηθούν τον µελετητή και τον εγκαταστάτη να σχεδιάσουν την υλοποίηση του συστήµατος π.χ. ανά όροφο, µε την χρήση των επεκτάσεων ζωνών και/ή relay κάνοντας σηµαντικότατη εξοικονόµηση στο κόστος καλωδιώσεων και κατ’ επέκταση εργατοωρών που θα απαιτούνταν σε µια «παραδοσιακή» σχεδίαση του συστήµατος.
Τα αναλογικά διευθυνσιοδοτηµένα κέντρα της σειράς SmartX, προσφέρουν στον µελετητή και τον εγκαταστάτη τη δυνατότητα υποστήριξης, εκτός από τις διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές, έως και 2 συµβατικών ζωνών πυρανίχνευσης καθιστώντας τα στην πραγµατικότητα υβριδικά συστήµατα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο µελετητής να σχεδιάσει το σύστηµα πυρανίχνευσης έτσι ώστε σε σηµεία και χώρους όπου δεν απαιτείται σηµειακή αναγνώριση (χαρακτηριστικό αποκλειστικά των διευθυνσιοδοτηµένων συσκευών) να χρησιµοποιήσει χαµηλότερου κόστους συµβατικές συσκευές µε σηµαντική εξοικονόµηση κόστους.
Και οι δυο σειρές κέντρων προσφέρουν πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό:
Α. Ενσωµατωµένο PSTN κωδικοποιητή µε δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής σηµάτων σε κέντρα λήψης σηµάτων συναγερµού (υφιστάµενες υποδοµές) µέσω του δηµοφιλούς και µε ασφάλεια κωδικοποιηµένου format επικοινωνίας CID. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 7×24 παρακολούθησης της λειτουργίας του κέντρου από ένα κεντρικό σηµείο και εξειδικευµένους χειριστές τόσο για αντιµετώπιση καταστάσεων συναγερµού αλλά και για περιπτώσεις όπου απαιτείται τεχνική υποστήριξη ή συντήρηση του συστήµατος. Ιδιαίτερα για χώρους, όπως τα ξενοδοχεία, που η λειτουργία τους είναι συνεχής καθ’ όλο το 24ωρο και για όλο το έτος, µια τέτοια δυνατότητα είναι πολλές φορές επιβεβληµένη.
Β. Αυτόνοµα LCD πληκτρολόγια/επαναλήπτες. Τα πληκτρολόγια είναι σχεδιασµένα µε γνώµονα, εκτός από τη λειτουργικότητά τους, και την αισθητική τους αφού µπορούν πολύ εύκολα να τοποθετηθούν σε χώρους όπως η Reception ή ο χώρος του συνεργείου/µηχανικού συντήρησης του ξενοδοχείου. Εκτός από την πληροφόρηση που παρέχουν στους χρήστες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τους συντηρητές ή εγκαταστάτες για οποιαδήποτε αλλαγή στον προγραµµατισµό της λειτουργίας των κέντρων.
Γ. Ενιαία εφαρµογή λογισµικού για αποµακρυσµένη ή τοπική παρακολούθηση, χειρισµό και/ή προγραµµατισµό των κέντρων. Στην εποχή της δικτυακής επικοινωνίας είναι απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, τον συντηρητή και/ή τον εγκαταστάτη να µπορεί να ενεργεί είτε προληπτικά (αντιµετώπιση βλαβών) ή όσο το δυνατό αµεσότερα (περιπτώσεις συναγερµού) χωρίς να είναι απαραίτητα στον υπό προστασία χώρο.
Δ. LCD πληκτρολόγια κέντρου µε βήµα-βήµα διαδικασία προγραµµατισµού ώστε ο εγκαταστάτης να µην χρειάζεται να αποστηθίσει οτιδήποτε.
Ε. Προγραµµατιζόµενους χρόνους ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήµατος µε υπενθύµιση στον χειριστή. Αποφεύγουµε έτσι τις περιπτώσεις που ένα σύστηµα που εγκαταστάθηκε στο παρελθόν δεν ελέγχθηκε ποτέ στη συνέχεια µε αποτέλεσµα να µην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι επιπτώσεις µια τέτοιας περίπτωσης είναι το λιγότερο καταστροφικές για οποιοδήποτε ξενοδοχείο (ακόµη και σε επίπεδο marketing).
ΣΤ. Αρχείο συµβάντων. Η εσωτερική µνήµη των κέντρων καταγράφει όλα τα συµβάντα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον εγκαταστάτη ή τον συντηρητή να ανατρέξει στη λίστα και να εντοπίσει οποιοδήποτε συµβάν ζητηθεί. Υπάρχει και η δυνατότητα αποµακρυσµένης εξαγωγής του αρχείου συµβάντων από Η/Υ µέσα από την εφαρµογή για εξοικονόµηση χρόνου.
Ζ. Υποστήριξη συστηµάτων κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV).
Η εφαρµογή SmartView δίνει στο σύστηµα πυρανίχνευσης τη δυνατότητα να «δεχθεί» ζωντανή εικόνα από οποιοδήποτε ΙΡ σύστηµα (DVR, NVR, IP κάµερα) για οπτική επαλήθευση της κατάστασης πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Εκτός βέβαια από τα καινοτόµα χαρακτηριστικά των προϊόντων που η Paradox Hellas παρέχει, µεγάλη βαρύτητα δίνεται και στο θέµα της τεχνικής υποστήριξης τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο αντιµετώπισης και επίλυσης θεµάτων που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης. Η υποστήριξη των προϊόντων είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σοβαρή υπόθεση τόσο πριν, κατά τη διάρκεια όσο και µετά την εγκατάσταση του συστήµατος. Η Paradox Hellas είναι περήφανη για το επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, και σε ποσότητα αλλά κυρίως σε ποιότητα, που προσφέρει στους συνεργάτες της όλα τα χρόνια δραστηριοποίησής της στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Άρθρο του Κωνσταντίνου Χατζημιχάλη, Ηλεκτρονικού Μηχανικού – Υπεύθυνου εξαγωγών Paradox Hellas.


Για περισσότερες πληροφορίες: www.paradox.gr

0 comments:

Post a Comment