LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Friday, 9 December 2016

Όλα έτοιμα για τη δημοπράτηση της Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου


Όλα έτοιμα είναι για τη μεγαλύτερη δημοπράτηση δημόσιου έργου για το 2016. Ο διαγωνισμός των έργων υποδομής του Φαληρικού Όρμου με τίτλο «Έργα Υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου» θα δημοπρατηθεί σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το κόστος του έργου είναι 150εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που δημοπρατείται φέτος και για δεύτερο μεγαλύτερο έργο εδώ και 3 χρόνια. Η διάρκεια της προθεσμίας των έργων είναι 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Εφόσον οι υπογραφές πέσουν μέχρι το Καλοκαίρι του 2017, τότε το έργο (χωρίς να συνυπολογιστούν τυχόν καθυστερήσεις) θα παραδοθεί στις αρχές του 2019.
Το βέβαιο είναι ότι το έργο θα κινήσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων τεχνικών εταιρειών της χώρας που βλέπουν το έργο ως ..μάννα εξ ουρανού και αναμένεται σκληρή μάχη για την απόκτηση του χρυσού συμβολαίου. Να σημειώσουμε πως επειδή δεν πρόκειται για έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δεν προβλέπεται προκαταβολική χορήγηση 10% στον ανάδοχο. Αυτό σε ένα τόσο μεγαλής κλίμακας έργο, μεταφράζεται σε περίπου 5-6 μήνες εργασιών χωρίς πιστοποίηση, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώσει μελέτες και σε χρόνο-ρεκόρ να ξεκινήσει τα έργα κατασκευής.

Η ταυτότητα του έργου

Όπως αναφέρεται στην απόφαση σκοπός του έργου είναι η κατασκευή των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και ειδικότερα τα έργα Α ́ Φάσης τα οποία περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα και υποστηρικτικά έργα.

Ειδικότερα:

Α) Εγκάρσια μετατόπιση της λεωφόρου Ποσειδώνος

  • Το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κηφισού και Συγγρού (μήκος περίπου 1000 m) μετατοπίζεται μέχρι 90 m προς τη θάλασσα και ταπεινώνεται έως 3 m, σε συνδυασμό με την κατασκευή δύο τεχνικών κάλυψης μήκους 300 m περίπου έκαστο και εγκάρσιων γεφυρώσεων του νέου οδικού έργου, για την ενοποίηση του αστικού χώρου με το παραλιακό μέτωπο. Αποκαθίστανται οι συναρμογές της παραλλαγμένης λεωφόρου με τα υφιστάμενα και διατηρούμενα τμήματά της.
  • Περιλαμβάνεται η μερική αναδιαμόρφωση των Α/Κ Συγγρού και Α/Κ Κηφισού, η πλήρης αναδιαμόρφωση του Α/Κ Παλαιού Φαλήρου, καθώς και διαμόρφωση νέων συνδετήριων κλάδων πρόσβασης στις δραστηριότητες του παραλιακού μετώπου Φαλήρου. Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου (παλαιά παραλιακή λεωφόρος) αναδιαρρυθμίζεται και μετατοπίζεται κατά τμήματα για την επίτευξη αυξημένης παροχετευτικής ικανότητας, ενώ η υφιστάμενη γραμμή Τραμ προσαρμόζεται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στον αναμορφούμενο Α/Κ Συγγρού, στην παραλλασσόμενη οδό Εθνάρχου Μακαρίου και στην πορεία των επιφανειακών πλημμυρικών παροχών προς τα νέα αντιπλημμυρικά έργα. Προβλέπεται επίσης αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου πεζόδρομων – ποδηλατόδρομων της περιοχής ανισόσταθμα προς τα οδικά έργα.

Β) Υδραυλικά –αντιπλημμυρικά έργα

  • Στη θέση της υφιστάμενης παραλιακής υψηλής λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία μετατίθεται στα κατάντη, υλοποιούνται δύο ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια, ένα στο Μοσχάτο (δυτικό) και ένα άλλο στην Καλλιθέα (ανατολικό). Τα ξηρά κανάλια έχουν τη μορφή ήπιας εδαφικής πτύχωσης και σε αυτά εκτονώνονται οι επιφανειακές πλημμυρικές παροχές από τις ανάντη αστικές λεκάνες απορροής, ώστε να καταλήξουν στα υγρά αντιπλημμυρικά κανάλια και στον διευθετημένο Ιλισσό. Σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, τα ξηρά κανάλια θα λειτουργούν ως φυσικές κοιλάδες πρασίνου, βατές από πεζούς.
  • Επεκτάσεις των υφιστάμενων υγρών αντιπλημμυρικών καναλιών προς τα νέα ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια, εκατέρωθεν του Ιλισσού, στην περιοχή του Κηφισού (δυτικό υγρό κανάλι) και στην περιοχή της ναυταθλητικής μαρίνας (ανατολικό υγρό κανάλι).
  • Επέκταση της διευθέτησης του Ιλισσού στα ανάντη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (370 m περίπου).
  • Νέος παραλιακός συλλεκτήρας Μοσχάτου και Καλλιθέας (κατάντη και κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του Τραμ) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παραλιακού συλλεκτήρα.
  • Μετάθεση υφιστάμενου αγωγού φυσικού αερίου με κατασκευή νέου, κάτω από τη νέα παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και μετάθεση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης.

Γ) Υποστηρικτικά έργα

  • Έργα ανανέωσης στάσιμων νερών στον Κηφισό και στον Ιλισό.
  • Έργα τροφοδοσίας δεξαμενών κολύμβησης /αναψυχής.
  • Κέντρο Ανάκτησης Νερού Ελαιώνα (ΚΑΝΕ), με τροφοδοσία από την υγρή φάση των λυμάτων του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), υπόγεια μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας και επιστροφή της ιλύος στον ΚΑΑ.
Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 1.200 m³/ημέρα και το παραγόμενο ανακτημένο νερό θα ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις για απεριόριστη άρδευση και άλλες αστικές χρήσεις (πλην πόσιμου) στις περιοχές ανάπλασης του Φαληρικού μετώπου, με δυνατότητα κάλυψης μέρους των αναγκών σε αρδευτικό νερό και στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας Αττικής και το ποσό σύμφωνα με την απόφαση έχει χωριστεί ως εξής: 2016: 5 εκ. ευρώ, 2017: 80 εκ. ευρώ, 2018: 50 εκ. ευρώ και 2019: 19,95 εκ. ευρώ.

Γράφει ο Νίκος ΚαραγιάννηςΠηγή: www.ypodomes.com

0 comments:

Post a Comment