LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Friday, 31 March 2017

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης

 
Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης εξέδωσε ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ.
Στο σχετικό έγγραφο που παρουσιάζει το B2Green.gr, αναφέρονται τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε αρµοδιότητες επί θεµάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόµησης από τις Υ.∆ΟΜ. των ∆ήµων
Σχετ: 
(α) Η υπ' αρ. 4372/29-11-2016 αναφορά – καταγγελία της Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. Αττικής (µε αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού ΠΕΝ 5804/2016).
(β) Το υπ' αρ. ΣΓ/ικ/5804/2016 διαβιβαστικό του Γρ. Υπουργού ΠΕΝ (µε αρ. πρωτ. Γεν. ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας 989/2016 και αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 2585/2017)
(γ) Το υπ' αρ. 5989/30-4-2014 έγγραφο του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχων επί των χορηγούµενων αδειών των υπηρεσιών δόµησης» (µε αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 24449/2014).
Κατόπιν της (α) σχετικής αναφοράς – καταγγελίας της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής η οποία αναφέρεται στην αρµοδιότητα ή µη των ∆ηµάρχων επί θεµάτων χορήγησης εγκρίσεων - αδειών δόµησης, αλλά και αλληλογραφίας στην οποία τίθενται ζητήµατα παρεµβάσεων από αναρµόδια όργανα κατά τη διαδικασία των ελέγχων και της έκδοσης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α'/25-11-2011) και για τις οποίες -εφόσον τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις- η οικεία Υ.∆ΟΜ. ενεργεί κατά δέσµια αρµοδιότητα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
• Σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρθ. 2 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α'/25-11-2011) όπως ισχύει βάσει της παρ. 1 του αρθ. 53 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α'/8-8-2013), «1. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης είναι οι Υπηρεσίες ∆όµησης (Υ∆ΟΜ) των ∆ήµων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά».
• Σύµφωνα µε την παρ. 1β του αρθ. 5 περί ελέγχου δικαιολογητικών στοιχείων του ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του αρθ. 49 του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 24/ Α'/ 2012), «β. Ο έλεγχος των απαιτούµενων στοιχείων για την έγκριση δόµησης γίνεται από εξουσιοδοτηµένους από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωµατούχους µηχανικούς ΑΕΙ και µόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων βαθµίδων».
• Σύµφωνα µε την (γ) σχετική απάντηση σε αντίστοιχο ερώτηµα «...µε την ανωτέρω ειδική διάταξη η εν λόγω αρµοδιότητα αποδίδεται εκ του νόµου απευθείας στις Υπηρεσίες ∆όµησης, οι δε ∆ήµαρχοι δεν έχουν δυνατότητα παρέµβασης στις διαδικασίες αυτές...».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ρητά ότι, µόνον οι εξουσιοδοτηµένοι από τον Προϊστάµενο της Υ.∆ΟΜ. υπάλληλοι συγκεκριµένων ειδικοτήτων είναι αρµόδιοι για τον έλεγχο όλων των απαιτούµενων στοιχείων και δικαιολογητικών της έγκρισης ∆όµησης σε ακίνητα χωρικής τους αρµοδιότητας, είναι δε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησης όλων των νοµίµων προϋποθέσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις προκειµένου να χορηγηθεί η έγκριση – άδεια ∆όµησης από την οικεία Υ∆ΟΜ, αντλώντας την ανωτέρω αρµοδιότητα απευθείας από τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Ως εκ τούτου, κάθε εµπλοκή, ενέργεια ή παρέµβαση αναρµόδιων οργάνων στις ανωτέρω διαδικασίες, ουδεµία ισχύ έχει στα έχοντα την αποφασιστική αρµοδιότητα διοικητικά όργανα (Υ∆ΟΜ). Σε κάθε περίπτωση, για τον έλεγχο νοµιµότητας των ως άνω διοικητικών πράξεων, δύναται οιοσδήποτε έχει αντιρρήσεις να προσφύγει κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011.
Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενηµέρωση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της όλων των Ο.Τ.Α. της χώρας σχετικά µε τα ανωτέρω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

0 comments:

Post a Comment