LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Wednesday, 6 December 2017

Κύπρος: Επενδύσεις μισού δισ. ευρώ σε ΑΠΕ

 

Στην απορρόφηση €117,9 εκατ. από την Κύπρο του Ευρωπαϊκού προγράμματος NER 300 το οποίο απευθύνεται κυρίως σε καινοτόμες τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, με σκοπό τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που αποτελεί πρωτιά για την μικρή Κυπριακή Δημοκρατία, αν αναλογιστούμε ότι είναι η μεγαλύτερη με διαφορά κατά κεφαλή απορρόφηση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα δύο έργα αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το τρίτο αφορά «Ευφυή δίκτυα».  
 • Το πρώτο έργο είναι το CY EOS Green Energy – εταιρεία Alfa Μediterranean Enterprises Ltd – Ηλιοθερμικό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe στην περιοχή Άλασσα – κεφαλαιουχική δαπάνη €176,2 εκατ., χρηματοδότηση από το NER300 €60,18 εκατ.
 • Το δεύτερο είναι το CY Helios Power – εταιρεία P.F.X.T. Thermosolar Renewables Ltd. – Ηλιοθερμικό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe στην περιοχή Αχερά – κεφαλαιουχική δαπάνη €194,7 εκατ., χρηματοδότηση από το NER300 €46,6 εκατ.
 • Το τρίτο έργο είναι το CY Green+ – Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου – ανάπτυξη έξυπνου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της κατάλληλης διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (20 MWe στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης και 50 MWe στο δίκτυο Μεσαίας Τάσης) και τη βελτιστοποίηση στις κατανεμημένες γεννήτριες μικρής και μεσαίας κλίμακας στις ορεινές περιοχές, με ηλιοθερμική παραγωγή – κεφαλαιουχική δαπάνη €40,7εκατ., χρηματοδότηση από το NER300 €11 εκατ.
Τα καινοτόμα αυτά έργα έχουν συνολική δαπάνη €411,7 και αποτελούν την ασπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού θα καλυφθούν πλήρως όλοι οι στόχοι του 2020 και μέρος των στόχων μέχρι το 2030.
Με αυτή τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στην αειφόρο ανάπτυξη, η εταιρεία Alfa Mediterranean Enterprises Ltd μαζί με το Σύμπλεγμα Κούρη – Ξυλούρικου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προχώρησε σε καινούριο διαγωνισμό διεκδικώντας στο σύμπλεγμα Κούρη – Ξυλούρικου να γίνει ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πρωτοποριακές καινοτόμες λύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν μετά το 2025, δημιουργώντας τις συνθήκες έτσι ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να περάσει σε νέα εποχή όπου η καινοτομία και η έρευνα θα είναι επιλογή προτεραιότητας.
Η χρηματοδότηση θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε πέντε ετήσιες δόσεις με την έναρξη εκμετάλλευσης των έργων. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολικής χρηματοδότησης, δηλαδή την άμεση καταβολή από την ΕΤΕπ προς τον Φορέα Εκμετάλλευσης του συνολικού ποσού ή μέρους της δημόσιας χρηματοδότησης, νοουμένου ότι αυτό ζητηθεί.
Σε αυτή την περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που, παραδείγματος χάριν, δεν αρχίσει ή παύσει η εκμετάλλευση του έργου, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να ανακτήσει τη σχετική καθ’ υπέρβαση χρηματοδότηση και να την επιστρέψει στην ΕΤΕπ.
Κατόπιν αιτημάτων των Φορέων Εκμετάλλευσης των δυο έργων (Helios Power και EOS Green Energy) το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) διερεύνησε τις προϋποθέσεις διαβίβασης σχετικού αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προκαταβολική χρηματοδότησή τους.
Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση του ΥΓΑΑΠ, αποφάσισε να διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχετικό αίτημα για προκαταβολή της χρηματοδότησης προσκομίζοντας κατάλληλα, τις απαιτούμενες κυβερνητικές εγγυήσεις.
Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το σχετικό αίτημα εξέδωσε νέα Απόφαση Κατακύρωσης εγκρίνοντας προκαταβολική χρηματοδότηση €36,1 εκατ. για το EOS €27,9 εκατ. για το Helios και €6,6 εκατ. για το Green+.
Πλεονεκτήματα έργων NER300  
 • Τα ηλιοθερμικά έργα έχουν εξασφαλισμένες τις απαιτούμενες άδειες κατασκευής [πολεοδομική άδεια (περιβαλλοντική γνωμάτευση), άδεια οικοδομής, άδεια κατασκευής από ΡΑΕΚ].
 • Έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NER300 και έχει δοθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κυβερνητική στήριξη για την υλοποίηση του (upfront-financing με την κατάθεση εγγυητικής).
 • Η κατασκευή των έργων μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2020 συνεισφέροντας στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων για τις ΑΠΕ και στη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
 • Τα έργα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και στην επίτευξη των εθνικών στόχων σχετικά με το απαιτούμενο ποσοστό ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας.
 • Τα έργα έχουν συμπεριληφθεί στο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ.
 • Οι εν λόγω επενδύσεις περιλαμβάνουν και τη δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (αν τελικά δεν διαφοροποιηθεί η άδεια), που είναι ουσιώδης σημασίας για την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, καθώς και για την ομαλή και περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα.
 • Τα ηλιοθερμικά πάρκα θα είναι η πρώτη τέτοιου είδους ανάπτυξη στην Κύπρο και θα συμβάλουν στην απόκτηση τεχνογνωσίας/εμπειρίας για τη συγκεκριμένη τεχνολογία καθώς και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Θα μπορούσε παράλληλα με τη δημιουργία των ηλιοθερμικών πάρκων να αναπτυχθούν συγκεκριμένες τοπικές αγορές για την κατασκευή μηχανημάτων ηλιοθερμικών συστημάτων (κατόπτρων κ.τ.λ.) με στόχο την προμήθεια τόσο της τοπικής αγοράς όσο και άλλων γειτονικών χωρών, στις οποία η αυξημένη ηλιοφάνεια ενθαρρύνει τη δημιουργία ηλιοθερμικών σταθμών. (Θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο εφαρμογής πρωτοπόρων τεχνολογιών στο έργο με την πιθανότητα εξασφάλισης κονδυλίων από σχετικά σχέδια ανάπτυξης.)
 • Η προσθήκη μιας νέας τεχνολογίας ΑΠΕ, θα αυξήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος.

Ηλεκτρική ενέργεια καθ’ όλο το 24ωρο

Το καινοτόμο έργο EOS που προτάθηκε να κατασκευαστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να παράξει ηλεκτρική ενέργεια καθ’ όλο το 24ωρο, έχοντας ως δεδομένο ότι οι ποσότητες και η ισχύς της παραγωγής είναι προβλέψιμες με κάθε ακρίβεια από την προηγούμενη μέρα, προσφέροντας την άνεση τόσο στη σταθερότητα του διαχειριστή δικτύου όσο και σε οποιοδήποτε προφίλ καταναλωτή, αφού θα μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ανά το 24ωρο.
Σε όλα αυτά έχει προστεθεί μετά από μελέτη του γερμανικού κολοσσού Fichtner η υβριδική λύση που προσφέρει η τεχνολογία EOS, που θα μπορούσε τέλεια να εφαρμοστεί με το συνδυασμό φωτοβολταϊκών ή οποιαδήποτε άλλης τεχνολογίας, όπου η τεχνολογία EOS θα ενεργεί ως η εφεδρική μονάδα στις περιπτώσεις όπου οι απροσδιόριστες τεχνολογίες θα χρειάζονται εφεδρική στήριξη.

Κουγιάλης: Τεράστια επιτυχία

Με την εκλογή του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται η καινοτομία και η αειφόρος ανάπτυξη με τέτοιο θετικό τρόπο, αναφέρει ο υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, προσθέτοντας πως επιτέλους ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας έχουν φτάσει σε επίπεδα ζηλευτά, με απώτερο σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση πόρων προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και κατ΄επέκταση όλων των πολιτών.

0 comments:

Post a Comment