LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Thursday, 21 June 2018

Πάτρα: Προκήρυξη ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκήρυξε Πανελλήνιο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με απονομή βραβείων, για την ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, με στόχο να αναδειχθούν οι καλύτερες δυνατές προτάσεις ιδεών για την ανάδειξη της βόρειας εισόδου της Πάτρας και την δημιουργία Περιαστικού Πάρκου Πολιτισμού.
Σύμφωνα με το φάκελο του διαγωνισμού, η μελετητική κατεύθυνση που θα δοθεί θα πρέπει να διαμορφώσει ένα αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένο περιβάλλον με ποικιλία χρήσεων, δράσεων και εμπειριών, ανοικτές προς το κοινό, αυξάνοντας την εξωστρέφεια.
Ο ζητούμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο την ομαλή ροή των επισκεπτών στην περιοχή μελέτης, όσο και την προσβασιμότητά τους από και προς το Μουσείο, την Ρωμαϊκή Γέφυρα και τα πέριξ δημόσια κτίρια.
Επιπλέον, θα προταθεί ένα νέο πλέγμα αστικών υπαίθριων λειτουργιών περιμετρικά των υφιστάμενων κτιρίων που θα συμβάλει στη διαμόρφωση της περιοχής ως ένας νέος αστικός πόλος με υπερτοπικό χαρακτήρα τοπόσημο, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής αναδεικνύοντάς τα με ενδιαφέρουσες περιπατητικές διαδρομές.


Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνουν προτάσεις που να αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων, των ΜΜΜ και των ποδηλάτων καθώς και τις θέσεις στάσης και στάθμευσής τους με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση της Νέας Εθνικής Οδού και η ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των διερχόμενων, λαμβάνοντας υπόψη την λειτουργικότητα του υφιστάμενου αστικού ιστού.
Ο σχεδιασμός επιβάλλεται να ακολουθεί τις αρχές της αειφορίας που θα έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας και τη βιοκλιματική λειτουργία των αστικών υπαίθριων χώρων (λ.χ. ενεργειακή αυτονομία, επιλογή κατάλληλων φυτεύσεων, χρήση οικολογικών υλικών κλπ) και να προσεγγίσει με σεβασμό τις υφιστάμενες περιβαλλοντικά ευαίσθητες χρήσεις και δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα φυτώρια – θερμοκήπια του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.
Τέλος, θεωρείται σκόπιμο να εντάσσονται νέες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, φιλικές στους πολίτες-χρήστες, ενδεικτικά όπως περιοχές με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαδραστικοί χάρτες και πίνακες ενημέρωσης για τα δρώμενα και τις περιηγητικές δυνατότητες στην πόλη.
Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών με σκοπό την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής ιδέας πρότασης που θα έχει ως σκοπό την ανάδειξη, αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της (ανάγλυφο, υψομετρικές διαφορές), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της όπως φυσικά τοπία (π.χ. η φυσική βλάστηση εκατέρωθεν του Μείλιχου ποταμού, τα αιωνόβια δέντρα βορειοανατολικά του Μουσείου των Πατρών) και τα αξιόλογα και διατηρητέα κτίρια που συναντώνται εντός της περιοχής μελέτης.
Η ανάπτυξη των ιδεών θα γίνει μέσω κειμένων, διαγραμμάτων, χαρτών και σχεδίων από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παραπάνω.
Βραβεία – Κριτική Επιτροπή
Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο: 9.000,00 €, το δεύτερο: 6.600,00 €, και το τρίτο: 4.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πλέον των βραβείων, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής  Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει έως τρεις προτάσεις, αντί του ποσού των πεντακοσίων (500,00) € εκάστη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να επιλύουν βασικές ανάγκες για τη λειτουργία του έργου, ή δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή έχουν παρουσιασθεί λύσεις απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά.
Στη περίπτωση αυτή η Κριτική επιτροπή μπορεί να προτείνει αποζημιώσεις σε πέντε (5) μελέτες, με ποσό 1.500,00 € εκάστη. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 19-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
Τόπος υποβολής προσφορών
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στο πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής (Τμήμα Διοικητικού) στη Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής , Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό εδώ

0 comments:

Post a Comment