LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Wednesday, 28 November 2018

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το Θεματικό Τουρισμό που κατατέθηκε στη Βουλή

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο “Θεματικός Τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού – ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις”.
Με το νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την ανάπτυξη.
Σκοπός του Υπουργείου Τουρισμού με τις διατάξεις του πρώτου μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας, που αφορούν στον θεματικό τουρισμό και σχετικές ρυθμίσεις, με απώτερη επιδίωξη τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη τουριστική ανάπτυξη για τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, στο πλαίσιο ανάδειξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητά του.
Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του τομέα τουρισμού, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, εποπτεία και έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.
Παράλληλα, προωθούνται αλλαγές που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των τουριστικών γραφείων, ενοποιούνται, απλοποιούνται και επικαιροποιούνται οι επιμέρους ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο και αναθεωρούνται παρωχημένες ρυθμίσεις που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και εν γένει τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.
Ο θεματικός τουρισμός
α. Ο τουρισμός υπαίθρου διακρίνεται σε πέντε (5) κατηγορίες: αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός – πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές – πεζοπορία, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός. Καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων τουρισμού υπαίθρου.
β. Ο αθλητικός τουρισμός διακρίνεται σε τουρισμό αθλητικών διοργανώσεων και τουρισμό αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας. Όσοι ασκούν επιχειρηματικά τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.
Θεσπίζεται επίσης Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, πενταετούς διάρκειας, που χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν αυτό το ειδικό σήμα, καταχωρούνται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε).
Για τη διοργάνωση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3028/2002, εκ των οποίων προβλέπεται η καταβολή τέλους για την αδειοδότησή τους υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).
γ. Για τον τουρισμό γαστρονομίας, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης του Σήματος Ελληνικής Κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισμού από τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης και ενισχύουν την ποιότητα και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
δ. Σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων όχι μόνον από τουριστικά γραφεία αλλά και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από σωματεία και ενώσεις προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο «Συνεδριακές Υπηρεσίες» (Congress). Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη δραστηριότητά τους με την καταχώρισή τους στο Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων το οποίο δημιουργείται στο ΜΗ.Τ.Ε που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού.
ε. Ως προς τον τουρισμό υγείας, φορέας τήρησης του Μητρώου Ιατρικού Τουρισμού εφεξής θα είναι ο ΕΟΠΥΥ αντί του Υπουργείου Τουρισμού.
Εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.) υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο.
ζ. Για τον πολιτιστικό τουρισμό και τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3028/2002 σχετικά με τη διοργάνωσή τους. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταβολή τέλους υπέρ του ΤΑΠ.
Όλες οι αλλαγές σε condo hotels και ΠΟΤΑ
  • Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).
  • Επανακαθορίζεται – συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη πεντακοσίων (500) μέτρων, καθώς και δραστηριοτήτων με μη συμβατές προς τη λειτουργία των Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις σε ζώνη επτακοσίων (700) μέτρων περιμετρικά των ορίων υφιστάμενων ή δη μιουργούμενων Π.Ο.Τ.Α.
  • Ορίζεται εφεξής, σε εβδομήντα (70) τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, από εκατό (100) τ.μ. που προβλέπεται σήμερα, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
  • Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης στο ΜΗ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού εντός μηνός από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

0 comments:

Post a Comment