LATEST NEWS

Have a quick look at our blog to show you all of the latest news from Europlan...

TEST

TEST
WHAT TO SAY HERE

Wednesday, 20 March 2019

ΡΑΕ: Διευκρινιστικές απαντήσεις για τους όρους του κοινού διαγωνισμού ΑΠΕ


Διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την κοινή διαγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) για τον οποίο η προθεσμία αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, έδωσε στη δημοσιότητα η ΡΑΕ.


Αναλυτικότερα η ΡΑΕ επισημαίνει τα κάτωθι:


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 230/2019 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019), με την οποία προκήρυξε τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, αναρτά τις απαντήσεις στα ερωτήματα, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, ως εξής:

  1. Στη σελ. 15 της υπ’αρ. 1/2019 Προκήρυξης (παρ. 3.35 – ορισμός «Συμμετέχων») προβλέπεται ότι ένας ιδιοκτήτης μονάδων ΑΠΕ μπορεί να συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία με περισσότερους του ενός σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (οι οποίοι δεν ανήκουν σε ένα συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ) υποβάλλοντας ισοδύναμες αιτήσεις συμμετοχής, δηλ. μία για κάθε μονάδα ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, το ίδιο νομικό πρόσωπο -ιδιοκτήτης δύο (2) φ/β σταθμών, έκαστος εξ’ αυτών με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20 MW, δικαιούται να υποβάλει δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις συμμετοχής;

Ναι, ένας ιδιοκτήτης σταθμού ΑΠΕ ο οποίος είναι κάτοχος περισσοτέρων σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20MW στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών και άνω των 50ΜW στην περίπτωση των αιολικών σταθμών, οφείλει:

α) Nα υποβάλλει περισσότερες Αιτήσεις Συμμετοχής (ανά σταθμό ΑΠΕ), εφόσον πρόκειται για μεμονωμένα έργα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Συγκροτημάτων με κοινό σημείο σύνδεσης ή στην κατηγορία των έργων που δεν εντάσσονται με την ίδια Απόφαση υπαγωγής σε διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης (fast -track) ή στρατηγικών επενδύσεων ή

β) Να υποβάλλει μία Αίτηση Συμμετοχής, εφόσον πρόκειται για έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Συγκροτημάτων με κοινό σημείο σύνδεσης ή στην κατηγορία των έργων που εντάσσονται με την ίδια Απόφαση υπαγωγής σε fast -track/στρατηγικές επενδύσεις.

  1. Στον Πίνακα 1 (Τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ) στη σελίδα 6 της υπ’αρ. 1/2019 Προκήρυξης ορίζεται ένα επίπεδο ανταγωνισμού 40%, με το οποίο διευκρινίζεται ότι εάν εφαρμόζοντας αυτό το πρότυπο η προσφερόμενη ισχύς είναι μικρότερη από την ισχύ του Συμμετέχοντα (όπως ορίζεται στο τμήμα 3.35 σελίδα 15) με την υψηλότερη ισχύ Συμμετοχής (όπως ορίζεται στο τμήμα 3.17 σελίδα 11), τότε η προσφερόμενη στην ανταγωνιστική διαδικασία ισχύς θα είναι ίση με την ισχύ του Συμμετέχοντα με την υψηλότερη ισχύ Συμμετοχής.

α) Σε περίπτωση Συμμετέχοντος που συμμετέχει με περισσότερους από έναν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που δεν ανήκουν σε συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ, για την εφαρμογή αυτού του κανόνα, η ισχύς Συμμετοχής του Συμμετέχοντος θα είναι (α) η ισχύς Συμμετοχής κάθε σταθμού ή (β) η συνολική ισχύς συμμετοχής όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (οι οποίοι δεν ανήκουν σε συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ) του ίδιου συμμετέχοντος; 

Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου με περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι δεν αποτελούν Συγκρότημα με κοινό σημείο σύνδεσης ή έργα fast-track, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να υποβάλλει μία Αίτηση Συμμετοχής για κάθε μεμονωμένο σταθμό ΑΠΕ. Επομένως για την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα λαμβάνεται υπόψη η ισχύς κάθε σταθμού/αίτηση συμμετοχής και όχι η συνολική ισχύς όλων των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.  

(β) Ποια θα ήταν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση σε περίπτωση Συμμετέχοντος που συμμετέχει με περισσότερες από ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ορισμένοι σταθμοί συμμετέχουν μεμονωμένα μέσω χωριστών αιτήσεων συμμετοχής και άλλοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής συμμετέχουν από κοινού ως συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ; Για την εφαρμογή του ίδιου κανόνα, η ισχύς Συμμετοχής του Συμμετέχοντος θα είναι (α) η ισχύς Συμμετοχής κάθε σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και κάθε συγκροτήματος σταθμών ή (β) η Συνολική ισχύς Συμμετοχής όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (είτε συμμετέχουν μεμονωμένα είτε ως συγκρότημα) ιδιοκτησίας του ίδιου συμμετέχοντα;

Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο είναι κάτοχος περισσότερων σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι αποτελούν Συγκρότημα με κοινό σημείο σύνδεσης ή έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση σε διαδικασίες Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα λαμβάνεται υπόψη η συνολική ισχύς των σταθμών ΑΠΕ που ανήκουν στο Συγκρότημα.

Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου με ένα ή περισσότερα μεμονωμένα έργα και παράλληλα συμμετοχής αυτού ως μέλος Συγκροτήματος, τότε για την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα λαμβάνεται υπόψη η ισχύς κάθε έργο (που συμμετέχει μεμονωμένα) και η συνολική ισχύς του Συγκροτήματος.

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα λαμβάνεται υπόψη η ισχύς κάθε Συμμετέχοντα, ήτοι η ισχύς που αναφέρεται σε κάθε Αίτηση Συμμετοχής (η οποία υποβάλλεται είτε ανά έργο είτε ανά Συγκρότημα).

  1. Στη σελίδα 14 της υπ’ αρ. 1/2019 Προκήρυξης (παρ. 3.32 – ορισμός του «Συγκροτήματος», τέταρτη στήλη) προβλέπεται ότι τουλάχιστον δύο (2) φ/β σταθμοί που υποβάλλονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010) με συνολική ισχύς άνω των 20 MW μπορούν να αποτελέσουν ένα σύμπλεγμα ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι κοινό σημείο σύνδεσης. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι φ/β σταθμοί που υπάγονται στην ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010) συμμετέχουν στη δημοπρασία ως ένα και μόνο σύμπλεγμα βάσει της εκδοθείσας απόφασης της Αρχής σας.

(α) Μήπως αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν το ίδιο νομικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης πέντε (5) φ/β σταθμών, καθένας με εγκατεστημένη ισχύ κάτω των 20 MW αλλά με συνολική χωρητικότητα άνω των 20 MW, με την ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010), δικαιούται να σχηματίσει ένα σύμπλεγμα με την υποβολή μιας ενιαίας Αίτησης Συμμετοχής που θα περιλαμβάνει τους εν λόγω πέντε (5) φ/β σταθμούς;

Αυτό σημαίνει.

(β) Εάν το ίδιο νομικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης φ/β σταθμών παραπάνω από έναν, που εμπίπτουν στην ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010), μπορεί να δημιουργήσει παραπάνω από ένα συγκροτήματα για την υποβολή χωριστών αιτήσεων συμμετοχής (μία για κάθε συγκρότημα);

Δεν μπορεί. Όλα τα έργα ή μέρος αυτών με ισχύ μεγαλύτερη του ορίου των 20MW τα οποία έχουν ενταχθεί στις εν λόγω διαδικασίες με την ίδια απόφαση οφείλουν να συμμετέχουν με μία αίτηση συμμετοχής.

(γ) Εάν ένα νομικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης πέντε (5) φ/β σταθμών, καθένας από τους οποίους έχει εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 20 MW αλλά με συνολική χωρητικότητα άνω των 20 MW, οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικές αποφάσεις υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010), δικαιούται να σχηματίσει ένα Συγκρότημα υποβάλλοντας μία και μοναδική Αίτηση Συμμετοχής που περιλαμβάνει τους εν λόγω πέντε (5) φ/β σταθμούς;

Τα έργα που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης με μία Απόφαση μπορούν να συμμετέχουν με την ίδια Αίτηση συμμετοχής. Τα έργα αυτά θεωρούνται ένα ενιαίο σύνολο. Αντιθέτως, τα έργα που έχουν ενταχθεί με διαφορετικές αποφάσεις υπαγωγής στις εν λόγω διαδικασίες δεν μπορούν να συμμετέχουν με την ίδια Αίτηση Συμμετοχής.

(δ) Εάν ένα νομικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης δύο (2) φ/β σταθμών που εμπίπτουν στην ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010), κάθε μία με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20 MW, δικαιούται να υποβάλει δύο (2) χωριστές Αιτήσεις συμμετοχής, όπως αναγράφονται στη σελίδα 15 της υπ’ αρ. 1/2019 Προκήρυξης (παρ. 3.35 – ορισμός του «Συμμετέχοντος»);

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του όρου 1.5 της Προκήρυξης «Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για ένα έργο, ή συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για περισσότερα έργα ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι, οι κάτοχοι των φ/β σταθμών που έχουν ενταχθεί στις εν λόγω διαδικασίες δύνανται να συμμετάσχουν στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία είτε με ένα έργο εγκατεστημένης ισχύος άνω των 20MW, είτε με περισσότερα του ενός έργα ως Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20ΜW (επιλέγοντας αποκλειστικά μία από τις δύο δυνατότητες). Στην περίπτωση συμμετοχής με περισσότερα έργα, οι σταθμοί που έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση στις εν λόγω διαδικασίες οφείλουν να συμμετέχουν από κοινού ως Συγκρότημα με την ίδια Αίτηση Συμμετοχής.»

(ε) Εάν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα έχουν στην ιδιοκτησία τους από ένα φ/β σταθμό – με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20 MW – έκαστο, τα οποία εμπίπτουν στην ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010), κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται να υποβάλει χωριστή αίτηση συμμετοχής ανά φ/β σταθμό;

Τα έργα που εντάσσονται με την ίδια Απόφαση υπαγωγής σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης συμμετέχουν από κοινού με την ίδια Αίτηση Συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία. Όπως προκύπτει άλλωστε από τις σχετικές Αποφάσεις υπαγωγής (enterprisegreece.gov.gr) τα έργα που υπάγονται με την ίδια απόφαση στις εν λόγω διαδικασίες υλοποιούνται από τον ίδιο φορέα.

  1. Η παρ. 9.12 της υπ’ αρ. 1/2019 Προκήρυξης (σελ. 20) φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι φ/β σταθμοί που υπάγονται στην ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης (στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010), για την οποία υποβάλλονται Αιτήσεις Συμμετοχής, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και αποκλείονται. Μπορείτε να διευκρινίσετε τι σημαίνει αυτό και να εξηγήσετε το σκεπτικό της σχετικής αναφοράς. Οποιοσδήποτε τέτοιος περιορισμός/λόγος απαγόρευσης φαίνεται να είναι ασυμβίβαστος με αρκετές άλλες διατάξεις της υπ’ αρ. 1/2019 Προκήρυξης (π.χ. παρ. 3.32 και 3.35), καθώς και με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις (π.χ. άρθρα 3 και 6 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ 184573 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Β 4488/2017).

Διευκρινίζεται ότι έργα που υπάγονται στην ίδια απόφαση υπαγωγής Ταχείας Αδειοδότησης βεβαίως έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία με μία αίτηση συμμετοχής – ΟΧΙ με όμως με περισσότερες ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σκεπτικό είναι ότι το σύνολο αυτών των έργων έχει ενταχθεί ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, επίσης ενιαία στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να μην υλοποιήσει το σύνολο των έργων του μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής για ένα έργο ή περισσότερα έργα, τηρώντας το όριο των 20MW.

Οι όροι 3.32 και 3.35 της Προκήρυξης δεν αντιβαίνουν στον ανωτέρω κανόνα, αντιθέτως τον συμπληρώνουν προσδιορίζοντας το εννοιολογικό περιεχόμενο των σχετικών αναφορών για την πληρέστερη κατανόηση και εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, η έννοια του Συμμετέχοντα (όρος 3.35) αναφέρεται είτε σε Κάτοχο σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία με ένα μεμονωμένο έργο, είτε σε Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ που αποτελείται από περισσότερα έργα τα οποία συμμετέχουν από κοινού στην ανταγωνιστική διαδικασία. Περαιτέρω, η έννοια του Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ (όρος 3.32) αφορά είτε σε έργα που συμμετέχουν από κοινού τα οποία έχουν κοινό σημείο σύνδεσης, είτε σε έργα που έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση υπαγωγής στις διαδικασίες ταχείας αδειδότησης ή στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Συνεπώς, τα έργα που έχουν ενταχθεί στις εν λόγω διαδικασίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, απλά οφείλουν να συμμετέχουν ως Συγκρότημα υποβάλλοντας μία αίτηση Συμμετοχής για το σύνολο ή μέρος των έργων που έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση στις ανωτέρω διαδικασίες.

Περαιτέρω στα εν λόγω έργα δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ 184573 ΥΑ, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Πίνακα 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859 ΥΑ, όπως ισχύει, να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Αυτό έχει εφαρμοστεί τόσο στις προηγηθείσες ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες, όσο και στην τρέχουσα κοινή ανταγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μάλιστα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των εν λόγω έργων είτε μεμονωμένα (με ένα έργο ανά απόφαση συμμετοχής) είτε από κοινού. Στην περίπτωση που επιλεγεί η δυνατότητα συμμετοχής με περισσότερα του ενός έργα τα οποία έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση στις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες, κρίνεται επιβεβλημένο αφενός για την αποφυγή καταστρατήγησης των κανόνων του ανταγωνισμού αφετέρου για την ισότιμη μεταχείριση των εν λόγω έργων με τα έργα που έχουν κοινό σημείο και συμμετέχουν ως Συγκρότημα, τα εν λόγω έργα να αντιμετωπιστούν επίσης ως Συγκρότημα λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά χαρακτηριστικά τους βάσει των οποίων κρίθηκε η ένταξη τους στις διαδικασίες ταχείας αδειδότησης ή στρατηγικών επενδύσεων.

  1. Στην περίπτωση συγκροτήματος δεκαοκτώ Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 204MWp με κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα, είναι επιτρεπτός ο επιμερισμός του σε μικρότερα συγκροτήματα τουλάχιστον δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 20ΜWp, με σκοπό τη διακριτή συμμετοχή κάθε ως άνω μικρότερου συγκροτήματος στη διαγωνιστική διαδικασία;

Τα εν λόγω έργα μπορούν να συμμετέχουν είτε ως ένα Συγκρότημα, είτε ως περισσότερα Συγκροτήματα, είτε ως μεμονωμένα έργα εφόσον συγκεντρώνουν την επιτρεπόμενη ισχύ συμμετοχής.

  1. Στην περίπτωση τριών διακριτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών που ο καθένας από αυτούς είναι ισχύος άνω των 20 MWp και οι οποίοι έχουν ενταχθεί μέσω της ίδιας απόφασης στην Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία σαν ξεχωριστοί σταθμοί ή θα συμμετάσχουν ως ένα συγκρότημα σταθμών;

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 3(δ).

  1. Στην περίπτωση συγκροτήματος Φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ενταχθεί μέσω της ίδιας απόφασης στην Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων και που αποτελείται από:

i) μεγάλο πλήθος Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 20 MWp και

ii) τρεις Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς που ο καθένας από αυτούς είναι ισχύος άνω των 20 MWp,

οι παραπάνω σταθμοί θα επιτραπεί να συμμετάσχουν σαν πολλαπλά διακριτά συγκροτήματα (για παράδειγμα συγκροτήματα τουλάχιστον δύο σταθμών με ισχύ μεγαλύτερη των 20ΜW για την παραπάνω κατηγορία i και ξεχωριστά οι τρεις σταθμοί της παραπάνω κατηγορίας ii, ή το σύνολο των σταθμών i και ii θα πρέπει να συμμετάσχει σαν ένα συγκρότημα σταθμών;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 3(δ).Δείτε το επίσημο έγγραφο με τις απαντήσεις της ΡΑΕ εδώ

0 comments:

Post a Comment